,

Hội nghị Công bố Quyết định kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức trên địa bàn huyện Yên Sơn

Thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TNMT ngày 16/7/2010 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra số 96).

Sáng nay (28/7), tại UBND huyện Yên Sơn đã diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Trưởng đoàn kiểm tra số 96; đồng chí Nguyễn Viết Hải – Phó Chánh thanh tra tỉnh; đại diện UBND huyện Yên Sơn cùng các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra số 96 và đại diện các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Sơn. Đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Trưởng đoàn kiểm tra số 96 đã chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các tổ chức. Thu hồi những diện tích đất sử dụng lãng phí, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích; đất được giao được thuê nhưng không đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã cam kết; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi số tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Sở TN&MT, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 96 đã hướng dẫn Đề cương báo cáo, phương pháp tiến hành và lịch làm việc cụ thể cho các tổ chức. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về đất đai như: Kiểm tra hồ sơ về đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và tổ chức đang sử dụng đất; Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất; việc quản lý và sử dụng diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được công nhận quyền sử dụng đất. Làm rõ diện tích đất để bị lấn, bị chiếm, diện tích đất không sử dụng, sử dụng không có hiệu quả; diện tích đất do giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền; Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Qua đó đề xuất xử lý đối với trường hợp vi phạm.

Trong thời gian qua, Sở TN&MT Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định và triển khai kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đang sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Lương cũng đã rút kinh nghiệm, đưa ra những trường hợp hay gặp phải trong quá trình kiểm tra, nhằm hạn chế những thiếu sót, gây nhầm lẫn mất thời gian cho các tổ chức khi thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sử dụng đất. Thành viên đoàn kiểm tra cũng trao đổi cụ thể với các tổ chức phương thức tiến hành kiểm tra, những hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác kiểm tra…

* Ảnh: Đồng chí Phạm Văn Lương – Phó giám đốc Sở TN&MT, Trưởng đoàn kiểm tra số 96 phát biểu tại hội nghị.

Tin cùng chuyên mục