Đốt rác thải thu khí gas

Việc xử lý rác thải sẽ không còn là vấn đề lớn đối với nhiều địa phương và các quốc gia trên thế giới vì với công nghệ tiên tiến hiện nay, chúng ta có thể biến chúng thành những dòng nguyên liệu hữu ích, cụ thể là khí gas.

Nấu ăn bằng tia nắng

Những chiếc bếp hoạt động nhờ nhiệt từ mặt trời có thể làm thay đổi cuộc sống của người dân tại những nước nghèo.