Đề tài thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang đạt loại xuất sắc

Sáng 11-1, tại Trường Đại học Tân Trào, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh, Hội đồng chuyên ngành tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện đề tài khoa học “Thúc đẩy phát triển du lịch Tuyên Quang bằng các phương tiện truyền thông mới”.

Hướng tới cuộc chuyển đổi xanh

Chuyển đổi năng lượng góp phần đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 hay phát triển các sản phẩm xanh trong ngành du lịch là những bước đi “hòa ...

Tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có bước phát triển vượt bậc và đạt thành tựu quan trọng trong nhiều lĩnh vực, song số doanh ...

Phát hiện 52 lỗ hổng bảo mật

Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin phát hiện 52 lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm ...