,

Tái chế nước thải trong hộ gia đình

Cùng với hiện trạng thiếu nước sạch ở nhiều vùng trên thế giới, nước thải hộ gia đình được tái chế sẽ là cho nguồn nước tiềm tàng to ...

Xuống biển lấy điện

Để bảo vệ môi trường, càng ngày con người càng hướng đến nguồn năng lượng sạch và tái ...