,

Vải lọc tách dầu ra khỏi nước bảo vệ môi trường

Đó là vải lọc dầu mang tên SQS-1 của Công ty SQS trực thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) vừa giới thiệu, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt việc khắc phục các sự cố tràn dầu tại Việt Nam.

Xuống biển lấy điện

Để bảo vệ môi trường, càng ngày con người càng hướng đến nguồn năng lượng sạch và tái ...