,

Công nghệ giám sát và quan trắc tàu thuyền trên biển từ vệ tinh: Hỗ trợ an toàn hàng hải, bảo vệ an sinh, an ninh quốc phòng

Ngày 22/9, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Văn Đức, lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã có buổi làm việc, nghe báo cáo về công nghệ giám sát và quan trắc tàu thuyền trên biển từ vệ tinh. Cùng dự có lãnh đạo và đại diện các cơ quan Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Cảnh sát biển VN, Cục Hàng Hải, Tổng cục Thủy sản, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn… và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

Chế máy cắt cỏ thành "máy hút sâu”

Sâu sẽ không còn là trở ngại đáng kể đối với bà con trồng chè vì với "máy hút sâu" độc đáo do anh Nguyễn Văn Hoàn (Phú Lâm, Yên Sơn, ...

Mặt trái của nhiên liệu sinh học

Trong nỗ lực của toàn thế giới về giảm sự nóng lên của Trái đất, nhiên liệu sinh học được xem là một trong những giải pháp tích cực ...