Hệ thống kiểm soát và dự báo môi trường biển Việt Nam

Trung tâm Động lực&Môi trường biển (MDEC), Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát triển và thử nghiệm hệ thống kiểm soát và dự báo môi trường biển Việt Nam.

Trên cơ sở các mô hình riêng rẽ được ứng dụng trong thực tế, MDEC đã phát triển và thử nghiệm một hệ thống dự báo biển ven có khả năng đáp ứng tốt cho điều kiện Việt Nam. Hệ thống MDEC gồm mô hình ba chiều (3D) hệ các phương trình cơ học biển đầy đủ với sơ đồ khép kín, cho phép mô phỏng các quá trình xảy ra ở vùng biển ven và nước nông ven bờ có tính đến các quá trình tương tác phức tạp của sóng-dòng chảy-thủy triều.

Pin mặt trời bằng chất dẻo

Các nhà khoa học thuộc ĐH Princeton, Mỹ vừa phát triển thành công loại chất dẻo truyền dẫn mới nhằm thay thế chất liệu sản xuất pin ...