,

Việt Nam sẽ xây 20 trạm quan trắc phóng xạ

Từ nay đến năm 2015, Việt Nam sẽ xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống quan trắc, cảnh báo phóng xạ nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo, ứng phó với các sự cố phóng xạ môi trường.