Hà Nội nguy cơ sụt lún từng ngày

Theo một nghiên cứu đã công bố của Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, Hà Nội mỗi năm lún vài chục mm là chuyện... ...