,

Thẩm định Đề án thăm dò mỏ đá vôi thuộc địa phận thôn Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 13 tháng 01 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Đánh giá trữ lượng khoáng sản, xét duyệt Báo cáo kết quả thăm dò mỏ đá vôi tại thôn Đồn Hang, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty cổ phần Vân Sơn.

Dự họp có đồng chí Hoàng Văn An - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch hội đồng thẩm định; Đồng chí Phạm Văn Tính-Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản Sở TN&MT, thư ký hội đồng. Các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định đại diện các sở: Công Thương, Xây Dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công ty cổ phần Vân Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn. Đồng chí Hoàng Văn An chủ trì cuộc họp.