PetroVietnam và VNIC ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Nam (VNIC) vừa ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có khả năng và quan tâm để cùng tăng tốc phát triển. Hai Tập đoàn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp thành viên của mình phối hợp cùng hợp tác đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm, phù hợp với năng lực của từng doanh nghiệp, qui định hiện hành của pháp luật và đảm bảo hai bên cùng có lợi.