Đề án khảo sát đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/100.000 hoàn thành mục tiêu đề ra

Chiều 22/3, Thứ trưởng Thường trực  Bộ TN&MT Nguyễn Văn Đức đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định kết quả Đề án Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản (TNKS) vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, tỉ lệ 1/100.000 do Trung tâm Địa chất và Khoáng sản biển (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) thực hiện.

Sau 5 năm triển khai, Đề án đã thành lập được 15 bản đồ tỉ lệ 1/100.000 và Báo cáo tổng kết Đề án. Sản phẩm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của Đăng ký Nhà nước hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản ngày 16/2/2006. Đề án đã làm rõ được tiềm năng các vật liệu xây dựng và các khoáng sản khác ở đáy biển Sóc Trăng; khoanh định các trường phân bố cát sạn vật liệu xây dựng và san lấp có tiềm năng đến 13,9 tỉ m3 có thể khai thác phục vụ nhu cầu trong và ngoài nước. Làm rõ cấu trúc địa chất, hiện trạng địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển, ven bờ tỉnh Sóc Trăng; đề xuất được các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển KT-XH một cách bền  vững vùng nghiên cứu.