Tiêu thụ tài nguyên thái quá - con người tự hại mình

Sử dụng nguồn tài nguyên hóa thạch một cách thái quá đang khiến con người đứng trước hàng loạt những nguy cơ về môi trường.

Càng phát triển, càng tiêu tốn nhiều tài nguyên

Với sự phát triển đô thị rất nhanh như thời gian qua, trung bình mỗi một tháng chúng ta có thêm một đô thị, việc sử dụng tài nguyên là rất lớn. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong hơn 20 năm qua chúng ta có thêm hơn 200 đô thị mới ở các qui mô, thì diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người cũng sẽ giảm 50% trong 10 năm (từ 2000-2010), mỗi năm giảm 5m2/người, trong tình hình Việt Nam hiện có tới 16,7 triệu ha đất bị xói mòn rửa trôi mạnh, chua nhiều - 9 triệu ha đất mỏng, độ phì thấp - 3 triệu ha thường khô hạn, sa mạc hóa - 1,9 triệu ha bị phèn hóa, mặn hóa mạnh… Phải trải hàng nghìn năm chăm sóc đất, chúng ta mới có được quỹ đất canh tác tốt để sản xuất lương thực - nhưng nếu đưa đất nông nghiệp vào thị trường quá nhanh để xây dựng đô thị, khu công nghiệp… sẽ khó giữ nổi chiến lược an ninh lương thực trước tốc độ tăng dân số mạnh.

Tăng phí môi trường khai thác vàng

Bộ Tài chính vừa gửi xin ý kiến các bộ ngành về dự thảo nghị định sửa đổi quy định về phí bảo vệ môi trường với hoạt động khai thác ...