,

Thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ngày 29 tháng 4 năm 2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra hội nghị thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn An - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch hội đồng thẩm định; Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó giám đốc Sở TN&MT; Đồng chí Phạm Văn Tính - Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản Sở TN&MT, thư ký hội đồng. Các đồng chí thành viên trong Hội đồng thẩm định đại diện các sở: Xây Dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Thành làm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn. Đồng chí Hoàng Văn An chủ trì hội nghị.