Khởi công xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Đây là gói thầu EPC nhà máy Alumin thứ hai của TKV nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao: Tiến  hành hai dự án thử nghiệm đầu tiên là khai thác bauxit, sản xuất alumin tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông, khởi đầu cho một ngành công nghiệp mới - công nghiệp nhôm Việt Nam. Trước đó, tháng 7/2008, TKV đã khởi công gói thầu EPC nhà máy Alumin đầu tiên (thuộc Dự án Tổ hợp Bau xít- Nhôm Lâm Đồng) tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Dự án Nhà máy Sản xuất Alumin Nhân Cơ được TKV giao cho Công ty CP Alumin Nhân Cơ - TKV (Công ty con của Tập đoàn) làm chủ đầu tư.