Phát triển bền vững tài nguyên cacbonat

Tài nguyên cacbonat ở Việt Nam không những giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử hình thành và tiến hóa của vỏ trái đất trên phạm vi lãnh thổ, mà còn đóng vai trò không gì có thể thay đổi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Mới đây, tại một Hội nghị khoa học, ông Nguyễn Xuân Khiển, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã nhận định, thành lập công viên địa chất trên các vùng karst có tiềm năng là một trong những hướng phát triển bền vững và có hiệu quả cao nhất đối với tài nguyên cacbonat ở Việt Nam.

Năm 2012: Khủng hoảng đất hiếm?

Các nhà phân tích thế giới dự đoán một cuộc khủng khoảng lớn sẽ xảy ra vào năm 2012 khi Trung Quốc dừng xuất khẩu đất ...