Họp triển khai dự án hoạt động khoáng sản theo đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn 27/7

Ngày 27/8, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn 27/7 (Địa chỉ: thôn Xây dựng, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về việc xin thực hiện dự án hoạt động khoáng sản tại điểm quặng Barit thôn Cầu Trôi, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. về việc thống nhất khu vực xin chủ trương khai thác mỏ đá vôi Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi và mỏ đá vôi Tân Thành (Lục Liêu), xã Thanh Phát, Sơn Dương, Tuyên Quang.