Họp xét nâng công suất Dự án khai thác mỏ đá vôi Yên Lĩnh

Ngày 13/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã tổ chức họp xét nâng công suất Dự án khai thác mỏ đá vôi Yên Lĩnh, xã Tràng Đà, thị xã Tuyên Quang của Công ty Cổ phần xi măng Tuyên Quang. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó giám đốc sở TN&MT, đồng chí Phạm Văn Tính – trưởng phòng Quản lý Khoáng sản, Sở TN&MT, các đồng chí đại diện các sở: Xây Dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương; lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải đã chủ trì hội nghị.