Đánh giá tài nguyên cát biển làm vật liệu san lấp là nhiệm vụ cấp bách

Sáng 29/11 tại Hà Nội, Cục Địa chất Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên kết quả đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển khu B1 của Dự án “Đánh giá tài nguyên khoáng sản, phục vụ khai thác cát biển đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” (dự án).