,

Đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Để đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân đặc biệt là tránh thất thoát điện năng và những tai nạn đáng tiếc do mất an toàn lưới điện gây ra trong mùa mưa bão năm 2011. Đây là một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra cho điện lực Sơn Dương.

Ngay từ những tháng đầu năm 2011, Điện lực Sơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Đặc biệt là đã kiện toàn, thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và đội xung kích ở đơn vị; xây dựng phương án sẵn sàng, chủ động ứng phó với những tình huống xảy ra. Công tác kiểm tra, thay thế các thiết bị trên lưới không đảm bảo vận hành đã được đơn vị triển khai ngay từ đầu tháng 3 thay thế các bát sứ cách điện của đường dây 10 KV, 35KV, kiểm tra hệ thống tiếp địa của đường dây, bổ sung gia cố chân cột, xử lý cột nghiêng không đảm bảo an toàn lắp đặt mới 106 bộ chống sét. Các cầu dao, thiết bị tự đóng lại trên đường dây, máy cắt, attomat… đã được Điện Lực Sơn Dương kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế kịp thời.

Chè sạch Làng Bát

Năm 2003, bà con thôn 5 Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên) đồng lòng bỏ cây sả chuyển sang trồng chè. Mô hình 5,8 ha chè LDP1 an toàn ...