Sơn Dương khôi phục sản xuất công nghiệp khai khoáng

Năm 2008, 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nhiều công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp khai khoáng trên địa bàn huyện Sơn Dương rơi vào tình trạng cắt giảm lao động, sản xuất cầm chừng. Song, từ cuối năm 2009 đến nay, cùng với kinh tế cả nước, cả tỉnh, ngành sản xuất công nghiệp khai khoáng huyện Sơn Dương đang được khôi phục và mở rộng sản xuất.

Khởi động Cụm công nghiệp Tân Thành

Vào những ngày này, Cụm công nghiệp Tân Thành (Hàm Yên) rộn rã tiếng động cơ của các phương tiện máy ủi, máy xúc, máy lu san ủi mặt ...

Di tích hang Lưu trữ Quốc gia

Hang Lưu trữ Quốc gia nằm trên dãy núi dài khoảng 1 km của các thôn Văn Sòng, Thiện Phong và xóm Đá, xã Thiện Kế (Sơn Dương). Nơi ...