,

Kho bạc Nhà nước huyện Nà Hang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

6 tháng đầu năm, ngành KBNN tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, điều hành ngân quỹ kho bạc, triển khai thành công hệ thống quản lý ngân sách - thông tin kho bạc (TABMIS); đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước qua kho bạc tăng 17%, chi ngân sách tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010. 6 tháng cuối năm, ngành kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, điều hành quỹ ngân sách nhà nước.