,

Chiêm Hóa: Chuẩn bị cây giống trồng rừng năm 2012

Để chuẩn bị nguồn giống cây lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng năm 2012, hiện các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất cây giống trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đang tích cực chuẩn bị nguồn giống cây lâm nghiệp mới, đảm bảo đủ lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng cả năm 2012.

An Tường chống rét cho đàn gia súc

Những ngày này, nông dân xã An Tường (TP Tuyên Quang) đang căng mình chống rét cho đàn trâu, bò; chăm sóc chúng phát triển khỏe mạnh qua mùa đông giá ...