Năm 2010: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng

Năm nay, Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh triển khai nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác quy hoạch giai đoạn 2010 - 2020 theo Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 100/2008/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.

Di tích hang Lưu trữ Quốc gia

Hang Lưu trữ Quốc gia nằm trên dãy núi dài khoảng 1 km của các thôn Văn Sòng, Thiện Phong và xóm Đá, xã Thiện Kế (Sơn Dương). Nơi ...