Sử dụng công nghệ viễn thám trong phòng, chống tội phạm về tài nguyên và môi trường

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường (Bộ Công an) và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác về khai thác, sử dụng ảnh và các sản phẩm viễn thám phục vụ công tác PCTP và vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT

Ngày 27/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề ...