Tập huấn chuyển giao công nghệ đo đạc mạng lưới độ cao quốc gia Campuchia

Ngày 1/4/2022, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ TN&MT) phối hợp với Tổng cục Địa chính và Bản đồ (Bộ Quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và Xây dựng Vương quốc Campuchia) vừa kết thúc khóa đào tạo về công nghệ GNSS thuộc dự án “Khôi phục và hoàn thiện mạng lưới độ cao quốc gia Campuchia”. Tham dự khóa tập huấn có các cán bộ kỹ thuật của hai bên. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ 30/3 đến ¼.