Nỗ lực thi đua làm chủ công nghệ viễn thám

Đài Viễn thám trung ương (Cục Viễn thám quốc gia) vừa được Bộ trưởng Bộ TN&MT tằng Bằng khen thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua hoạt động nghiệp vụ về viễn thám, phục vụ công tác quản lý nhà nước, quan trắc, giám sát và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. Đó là quá trình phấn đấu với nhiều nỗ lực và khẳng định sự phát triển.

Quy định mới về đo đạc, bản đồ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một ...