,

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ viễn thám

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, trong 2 ngày 22-23/9, tại Hà Nội, Cục Viễn thám quốc gia phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ viễn thám, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.