,

Khai giảng khóa “Đào tạo sử dụng phần mềm chuyên ngành xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”

Sáng nay, ngày 10/11/2023, Cục Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Khai giảng khóa “Đào tạo sử dụng phần mềm chuyên ngành xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 3.000 học viên tại 63 điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Phạm Đình Tứ - Phó Giám đốc Sở, các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở và đại diện các Sở, ngành liên quan; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã tham dự Khóa học.

* Một số hình ảnh tại điểm cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang:

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai

Tin cùng chuyên mục