Thẩm định chỉ tiêu trữ lượng khoáng sản mỏ đá vôi Đồn Hang, xã Vân Sơn, Sơn Dương

Ngày 21/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp Thẩm định chỉ tiêu trữ lượng khoáng sản mỏ đá vôi Đồn Hang, xã Vân Sơn, Sơn Dương của Công ty Cổ phần Vân Sơn. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó giám đốc Sở; các đồng chí cán bộ Phòng Quản lý Khoáng sản – Sở TN&MT; các thành viên trong hội đồng thẩm định đại diện các sở và chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải đã chủ trì hội nghị.