,

61. Văn bản số 2463/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án công trình đường dây 110 KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7 vào hệ thống điện Quốc gia
62. Văn bản số 2456/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bến xe khách Tuyên Quang
63. Tờ trình số 445/TTr-STNMT ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc gia hạn thời gian thuê đất để thực hiện dự án khai thác, chế biến mỏ đá vôi Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vôi xã Đội Cấn)
64. Tờ trình số 441/TTr-STNMT ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Xây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371, 373, 375 sau TBA 110kV Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
65. Văn bản số 2455/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải Tâm Hà tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên
66. Văn bản số 2426/STNMT-QLĐĐ ngày 08/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các hợp tác xã năm 2023
67. Văn bản số 2414/STNMT-QLĐĐ ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án xây dựng Nhà máy khai thác và cung cấp nước sinh hoạt tại phường Mỹ Lâm và các khu vực lân cận (lần 3)
68. Tờ trình số 436/TTr-STNMT ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Thanh Hải thuê đất tại thôn Thai Bạ, xã Thiện Kế,huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang(Đợt 1)
69. Văn bản số 2412/STNMT-QLĐĐ ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa khi đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
70. Văn bản số 2410/STNMT-QLĐĐ ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu nhà ở phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang
71. Văn bản số 2408/STNMT-QLĐĐ ngày 07/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc cung cấp hồ sơ để giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng Tuyên Quang
72. Văn bản số 2401/STNMT-BVMT ngày 05/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
73. Tờ trình số 433/TTr-STNMT ngày 04/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thẩm định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
74. Văn bản số 2394/STNMT-QLĐĐ ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án đầu tư xây dựng Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tuyên Quang 2, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (Công ty Điện lực Tuyên Quang)
75. Văn bản số 2385/STNMT-VP ngày 03/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang dự án Nhà máy sản xuất gia công thiết bị tai nghe Future of Sound vina