,

91. Văn bản số 2216/STNMT-QLĐĐ ngày 19/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thành lập Cụm công nghiệp Nhữ Khê, huyện Yên Sơn
92. Văn bản số 2215/STNMT-QLĐĐ ngày 19/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thành lập Cụm công nghiệp Tam Đa, huyện Sơn Dương
93. Văn bản số 2214/STNMT-QLĐĐ ngày 19/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về nguyên nhân chậm triển khai thực hiện dự án xây dựng tổ hợp sân bóng đá cỏ nhân tạo Victory tại thành phố Tuyên Quang (Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ thể thao và Văn hoá Victory)
94. Văn bản số 2196/STNMT-QLĐĐ ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án xây dựng Trạm Y tế phường An Tường, thành phố Tuyên Quang
95. Văn bản số 2206/STNMT-QLĐĐ ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Trung Môn, huyện Yên Sơn.
96. Văn bản số 2205/STNMT-QLĐĐ ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh
97. Văn bản số 2183/STNMT-QLĐĐ ngày 17/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Phúc đáp đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2067/SKH-KTN ngày 04/10/2023 (dự án đầu tư xây dựng công trình Rạp tháng 8 và các dịch vụ văn hóa)
98. Văn bản số 2181/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc Dự thảo báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)  
99. Văn bản số 2177/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tham gia ý kiến Dự án Khu nhà ở Sơn Đông, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
100. Văn bản số 2174/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho phép CMĐ sử dụng đất, cho thuê đất để đầu tư khai thác và cung ứng nước khoáng Mỹ Lâm, sản xuất kinh doanh các dịch vụ sử dụng nước khoáng tại phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang
101. Văn bản số 2169/STNMT-QLĐĐ ngày 16/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH Hữu Thắng Tuyên Quang tại KCN Sơn Nam
102. Tờ trình số 384/TTr-STNMT ngày 13/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất và cho thuê đất để khai thác cát, sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn phường Nông Tiến, phường An Tường và xã An Khang,thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ( Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng)
103. Văn bản số 2129/STNMT-QLĐĐ ngày 12/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang
104. Văn bản số 2127/STNMT-QLĐĐ ngày 12/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thành lập Cụm công nghiệp Tam Đa, huyện Sơn Dương.
105. Báo cáo số 295/BC-STNMT ngày 12/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX