31. Thông báo số 12/TB-TTKT ngày 13/01/2023 của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường: kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
32. Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 08/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023
33. Thông báo số 2353/TB-STNMT ngày 23/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn nhà cung cấp bộ bàn ghế làm việc cho Sở Tài nguyên và Môi trường
34. Văn bản số 2324/TB-STNMT ngày 19/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia Tư vấn gia công, phân tích mẫu khoáng sản trong xây dựng bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023
35. Thông báo số 2257/TB-STNMT ngày 09/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc mời tham gia thực hiện gói thầu Lập đề cương chi tiết và dự toán dự án “Điều tra nguồn thải, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu thải của các sông, hồ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
36. Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
37. Văn bản số 633/CV-BQL ngày 25/11/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng tuyến đường 13B kéo dài, huyện Sơn Dương
38. Văn bản số 626/CV-BQL ngày 28/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án : xây dựng hạ tầng khu dân cư xóm 14,xã kim Phú, TP Tuyên Quang  
39. Thông báo số 442/TB-STNMT ngày 25/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công khai danh sách đơn vị, cán bộ, số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
40. Văn bản số 608/CV-BQL ngày 19/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 14, 15, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang  
41. Quyết định số 345/QĐ-STNMT ngày 14/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021  
42. Thông báo số 1780/TB-HĐTLTS ngày 11/10/2022 của Hội đồng thanh lý tài sản - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bán thanh lý tài sản theo hình thức bán thỏa thuận    
43. Văn bản số 24/CV-TG ngày 19/9/2022 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và Thương mại Thanh Giang về việc đăng tải thông tin tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang  
44. Thông báo số 31/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021
45. Thông báo số 30/TB-HĐTDVC ngày 16/09/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 - Sở Tài nguyên và Môi trường về Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021