31. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang tại địa điểm mới.
32. Thông báo số 02/MT-BQL ngày 20/7/2022 của Ban Quản lý dự án theo Quyết định 197 - Sở Tài nguyên và Môi trường: về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tư vấn Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết dự án “Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
33. Thông báo số 1200/TB-STNMT ngày 08/07/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc mời tham gia thẩm định giá gói thầu mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
34. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Công trình cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp, nước sinh hoạt và nước phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của Công ty TNHH 27/7  
35. Thông báo số 1147/TB-STNMT ngày 30/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
36. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
37. Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2022
38. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án khai thác Mỏ đá vôi thôn Cây Khế, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (điều chỉnh, khai thác mở rộng)  
39. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
40. Công văn số 1754/UBND -THVX/ ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
41. Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. Quyết định số 477/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
43. Công văn số 1317/ UBND - THVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
44. Quyết định số 451/QĐ - UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
45. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang