,

31. Văn bản số 2608/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang Về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Hội đồng; tiêu chí và mức điểm đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yên Sơn và Cụm công nghiệp Trung Môn, huyện Yên Sơn
32. Văn bản số 2607/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính Phủ
33. Văn bản số 2605/STNMT-QLĐĐ ngày 27/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tham gia ý kiến dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về địa điểm dự án Nhà máy luyện Kẽm tại Khu công nghiệp Long Bình An
34. Tờ trình số 471/TTr-STNMT ngày 25/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về danh mục dự án thực hiện thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013  
35. Văn bản số 2592/STNMT-QLĐĐ ngày 25/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế phường An Tường, thành phố Tuyên Quang
36. Văn bản số 2590/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng dự thảo Báo cáo, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của tỉnh đến năm 2025  
37. Văn bản số 2587/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch giai đoạn 2 tại thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
38. Văn bản số 2585/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc phúc đáp Văn bản số 2451/SKH-KTN ngày 15/11/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh)
39. Văn bản số 2578/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
40. Văn bản số 2577/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư Dự án khai thác mỏ Caolin vùng Đồng Gianh thuộc xã Bình Yên, xã Lương Thiện, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
41. Văn bản số 2576/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá
42. Văn bản số 2575/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt tập trung công nghệ cao tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hoá
43. Văn bản số 2572/STNMT-QLĐĐ ngày 24/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng cho thuê đất để thực hiện quy hoạch khu dịch vụ thương mại phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang
44. Báo cáo số 336/BC-STNMT ngày 22/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
45. Văn bản số 2557/CV-STNMT ngày 22/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến Dự án nhà máy xử lý nước mặt thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang)