106. Công văn số 242/UBND - KGVX ngày 22/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
107. Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
108. Hướng dẫn số 43/HD-SVHTTDL ngày 18/01/2022 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang: Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch
109. Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
110. Công văn số 83/UBND - THVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covd-19 tại các Khu, cụm công nghiệp
111. Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
112. Quyết định số 2112/QĐ - UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
113. Thông báo số 177/UBND -TB ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
114. Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
115. Văn bản số 5112/UBND-THVX ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
116. Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi Tuyên Quang
117. Quyết định 2010/QĐ-UBND 19/12/2021 về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 xã Tân Mỹ, Xuân Quang huyện Chiêm Hóa và phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
118. Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
119. Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
120. Văn bản số 4911/UBND-KT ngày 13/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v dừng tổ chức Hội chợ Thương Mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2021 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19