46. Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 04/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc trưng dụng tài sản của Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để làm Cơ sở 2 thu dung, điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang
47. Thông báo số 14/TB - UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
48. Văn bản số 130/STNMT-VP ngày 27/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
49. Công văn số 292/UBND - THVX/ ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
50. Công văn số 242/UBND - KGVX ngày 22/01/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022
51. Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
52. Hướng dẫn số 43/HD-SVHTTDL ngày 18/01/2022 của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang: Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo phân loại cấp độ dịch
53. Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
54. Công văn số 83/UBND - THVX ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covd-19 tại các Khu, cụm công nghiệp
55. Quyết định số 6/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
56. Quyết định số 2112/QĐ - UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
57. Thông báo số 177/UBND -TB ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19
58. Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
59. Văn bản số 5112/UBND-THVX ngày 23/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
60. Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Cơ sở 2 thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Phổi Tuyên Quang