,

46. Tờ trình số 466/TTr-STNMT ngày 20/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất và cho thuê đất để khai thác cát,sỏi lòng sông Lô thuộc địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
47. Văn bản số 2532/STNMT-QLĐĐ ngày 20/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về hình thức sử dụng đất thuê để thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
48. Văn bản số 2516/STNMT-QLĐĐ ngày 17/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khai thác mở rộng mỏ đá vôi đội 1, tổ dân phố An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
49. Văn bản số 2513/STNMT-QLĐĐ ngày 17/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về hồ sơ Dự án Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện Hải Đức Plaza
50. Văn bản số 2511/STNMT-QLĐĐ ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng cho thuê đấtđể thực hiện quy hoạch khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại tổ 8 (tổ 21 cũ), phường Minh Xuân,thành phố Tuyên Quang
51. Văn bản số 2510/STNMT-QLĐĐ ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc giải trình bổ sung hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nhữ Khê -Đội Cấn (Khu 1)
52. Văn bản số 2509/STNMT-QLĐĐ ngày 16/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án khai thác sét làm làm gạch ngói và đất làm vật liệu san lấp mỏ Kỳ Lãm 1, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang
53. Văn bản số 2489/STNMT-QLĐĐ ngày 15/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh dự án xây dựng cơ sở sản xuất, gia công giày dép xuất khẩu tại xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (Công ty TNHH giày da Phúc Sinh)
54. Tờ trình số 450/TTr-STNMT ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện Dự án Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
55. Văn bản số 2480/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến về dự án đầu tư nhà máy gạch Tuynel và gạch không nung An Hòa
56. Tờ trình số 449/TTr-STNMT ngày 14/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại thôn Điểng, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá
57. Văn bản số 2476/STNMT-QLĐĐ ngày 13/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
58. Văn bản số 2466/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về đề nghị của Hợp tác xã khai thác sản xuất vật liệu xây dựng Bình Ca tại Văn bản số 01.2023/HTX ngày 05/10/2023
59. Văn bản số 2465/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khai thác quặng von fram gốc khu A Thiện Kế, xã Thiện Kế,huyện Sơn Dương (Công ty cổ phần kim loại màu Tuyên Quang)
60. Văn bản số 2463/STNMT-QLĐĐ ngày 10/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án công trình đường dây 110 KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Sông Lô 7 vào hệ thống điện Quốc gia