16. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Nhà máy chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
17. Công văn số 1754/UBND -THVX/ ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
18. Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
19. Quyết định số 477/QĐ - UBND ngày 29/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
20. Công văn số 1317/ UBND - THVX ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19
21. Quyết định số 451/QĐ - UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
22. Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 08/04/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
23. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty TNHH Hiệp Phú.  
24. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang  
25. Xin ý kiến tham vấn về Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Nhà máy sản xuất chế biến nông sản JW.  
26. DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1: Chức danh Trưởng phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
27. Quyết định 344/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
28. Xin ý kiến tham vấn về Giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 của Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ thương mại Tình Húc, thành phố Tuyên Quang.
29. Văn bản 1020/UBND-THCBKS ngày 29/03/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi phòng chống dịch COVID-19
30. Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang