106Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
107Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD và Vận tải Hoàng Sơn
108Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
109Số 125/QĐ-STNM Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành phôi Giấy chứng nhận AE 973338 do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ký ngày 22/11/2007
110Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
111Quyết định Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường của Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn,tỉnh Tuyên Quang
112Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
113Quyết định phê duyệt báo cáo điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
114Thống kê đất đai năm 2018
115Quyết định phê duyệt quy hoạch về lĩnh vực môi trường
116Quyết định phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước
117DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
118Quyết định ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
119Quyết định vv hủy phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình in, viết giấy chứng nhận
120Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo giấy CNQSDĐ, số phát hành E 0561023, số vào sổ 295 QSDĐ cấp cho ông Lương Minh Niếng, thôn Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang