Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghe giải quyết khiếu nại của công dân

Chiều 27-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả, tiến độ kiểm tra, xác minh giải quyết đơn của công dân của huyện Na Hang, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang. Dự họp có đại diện Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.