Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đối thoại trực tiếp với người dân huyện Chiêm Hóa

Ngày 09/4/2021, đồng chí Đặng Minh Tơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đồng chí Vũ Đức Thọ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa và các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với công dân có đơn khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng công trình Nhà máy thủy điện huyện Chiêm Hóa.