,

1Quyết định số 326/QĐ-STNMT ngày 22/09/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường: Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương
2Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 26/08/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang :Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần chè Tân Trào, địa chỉ: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
4Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Nguyễn Văn Công
5Quyết định số 17/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với ông Bùi Văn Duyệt, địa chỉ tại thôn Bờ Sông, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
6Quyết định số 16/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi truờng và đất đai đối với ông Phạm Văn Quyền.
7Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Bùi Văn Trí.
8Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với ông Phạm Văn Kết
9Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoà An, địa chỉ tại tổ 3, phường Nông Tiến, TP. Tuyên Quang
10Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2014 của Thanh tra Sở TN&MT trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần xi măng Tuyên Quang, địa chỉ tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC ngày 19/3/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Trần Văn Công, địa chỉ tại thôn Thác Đất, xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
12Quyết định số 03/QĐ-XPVPHC ngày 13/3/2014 của Thanh tra Sở TN&MT Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Nguyễn Kim Thoa, địa chỉ tại tổ 4, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC ngày 03/01/2014 của Thanh tra Sở Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông La Văn Hải, thường trú tại thôn An Khánh, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường