,

Gửi câu hỏi

Đo đất

Hoàng Thế Vinh - Thôn Lảm Lượng, Tứ quận, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Cách Đây khoảng 15 ngày tôi cùng bác tôi ra UBND Xã Tứ Quận để đăng ký đo đạc đất nhưng đến nay chưa được đo vậy tôi hỏi đăng ký trong khoảng thời bao lâu thì được tiếp nhận và đo đạc?  Xem tiếp »

Xác định mốc ranh giới thửa đất

Lương Văn Chi - Thôn 7, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn

Hỏi: Tôi có nhận chuyển nhượng 01 thửa đất ở xã Thái Long, TP Tuyên Quang đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay tôi muốn đo đạc xác định lại mốc giới, ranh giới và diện tích thửa đất theo giấy chứng nhận đã cấp. Vậy tôi muốn hỏi, Cơ quan nào có thẩm quyền đo đạc xác định ranh giới thửa đất cho gia đình tôi và chi phí đo đạc như thế nào?  Xem tiếp »

Đo đạc, tách thửa

Nguyễn Thị Yến - Tổ 8, phường Nông Tiến, TP. Tuyên quang

Hỏi: Bố mẹ tôi muốn tách 1 thửa đất cho tôi, và tôi đã gửi đơn đăng kí đo đạc trực tuyến. Vậy cho tôi hỏi khi nào gia đình tôi có thể thực hiện được việc đo đạc, tách thửa ạ. Xin cảm ơn.  Xem tiếp »

Quản lý đất đai

Lương Thị Huệ - Tổ 9 phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang

Hỏi: Gia đình chúng tôi có mảnh đất tên chủ hộ là: Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thanh Phương tại tổ 9 Phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đã đăng ký với Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang và được đơn vị cử cán bộ đo đạc từ tháng 12/2021 nhưng đến nay chưa thấy có thông tin về kết quả. Đề nghị hoàn thiện hồ sơ mảnh trích đo cho tôi để tôi thực hiện các thủ tục tiếp theo?  Xem tiếp »

Đo đạc để cấp và đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Mỹ Sơn - Tổ 9, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký đo đạc với Sở Tài nguyên và Môi trường từ tháng 11 năm 2021 cho đến nay là 4 tháng tại sao vẫn chưa được trả kết quả đo đạc, ko hiểu thủ tục hành chính phục vụ dân như vậy có đúng quy định ko đề nghị Lãnh đạo Sở giúp đỡ và giải quyết?  Xem tiếp »