,

Đo đất

Hoàng Thế Vinh - Thôn Lảm Lượng, Tứ quận, Yên Sơn, Tuyên Quang
HỎI:

Cách Đây khoảng 15 ngày tôi cùng bác tôi ra UBND Xã Tứ Quận để đăng ký đo đạc đất nhưng đến nay chưa được đo vậy tôi hỏi đăng ký trong khoảng thời bao lâu thì được tiếp nhận và đo đạc?

TRẢ LỜI:

Vấn đề ông hỏi, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ tiếp nhận và thực hiện: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/4/2022 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường không nhận được đơn đăng ký nào của người đăng ký có tên là Hoàng Thế Vinh, Địa chỉ: Thôn Lảm Lượng, Tứ quận, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Do vậy nếu  ông Hoàng Thế Vinh còn có nhu cầu đăng ký trích đo thửa đất đề nghị ông truy cập theo địa chỉ: http://tnmttuyenquang.gov.vn/trich-do-thua-dat.html để được đăng ký và thực hiện.

Câu hỏi cùng chuyên mục