,

Gửi câu hỏi

Lập hồ sơ bảo vệ môi trường

Bùi Văn Đức - mylovecb24@gmail.com

Hỏi: Hiện nay tôi đang kinh doanh nước sinh hoạt đã hoạt động từ năm 2000 mà không có hồ sơ môi trường với công xuất khai thái nước sông 6000m3/ngày. Tại thời điểm hiện tại tôi phải lập các hồ sơ gì về môi trường và tôi có bị xử phạt đối với lỗi vi phạm trên hay không  Xem tiếp »

Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Nguyễn Trọng Hải - haint.22895@gmai.com

Hỏi: Kính gửi: Sở Tài Nguyên và Môi trường
Theo nghị định 40/2019-NĐ-CP thì trong quá trình lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường có phải thực hiện quan trắc môi trường nền hay không?. Kính mong Sở Tài Nguyên và Môi trường giải đáp thắc mắc này. Trân trọng cảm ơn!  Xem tiếp »

Báo cáo giám sát môi trường "GSMT"

Nguyễn Thanh Triều - trieunt.tv@petrolimex.com.vn

Hỏi: Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quản lý của cơ quan nhà nước về môi trường cấp huyện, cấp xã có bắt buộc tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường không? Nếu có thì thực hiện theo quy định tại Nghị định, thông tư nào?  Xem tiếp »

lập báo cáo DTM

Phạm Duy - lanretestar@gmail.com

Hỏi: Tôi muốn hỏi: 1 dự án nhà ở đã lập Cam kết bảo vệ môi trường từ 2007, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ. Hiện tại theo nhiều thông tin, dự án này cần lập DTM. Vậy trong trường hợp nào thì dự án phải lập DTM? Tôi xin cảm ơn!  Xem tiếp »