,

Gửi câu hỏi

Trích đo thửa đất

Hoàng Thị Oanh - tổ 7, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Hỏi: Tôi là Hoàng Thị Oanh ở phường Minh Xuân. Tôi đã đăng ký đo đạc thửa đất thành công từ tháng 2/2022 để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận nhưng đến tháng 4/2022 có 01 đồng chí (tôi không biết tên) gọi điện hẹn tôi đến nhà đo đạc thửa đất của tôi tại tổ 7, phường Minh Xuân. Nhưng sau đó không thấy đồng chí đó đến đo đạc. Tôi cũng không lưu không nhớ số điện thoại để gọi lại được. Đến tháng 5/2022 tôi lại tiếp tục đăng ký trực tuyến đo đạc thửa đất lại nhưng cho đến nay đã qua 4 tháng tôi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào và chưa có ai đến đo đạc cho tôi. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét kiểm tra lại hồ sơ đăng ký đo đạc thửa đất của tôi và có thông tin phản hồi sớm nhất để tôi sắp xếp công việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.  Xem tiếp »

Đã đăng ký trích đo thửa đất nhưng chưa có thông tin phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Huyền Hảo - số nhà 59, tổ 7, phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Hỏi: Ngày 11/7/2022 Tôi đã đăng ký việc trích đo 02 thửa đất số AI 118210 và AI 118212 mang tên ông Ngô Đức Thắng và bà Trần Huyền Hảo. Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang trên cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đến nay 20/7/2022 chưa nhận được thông tin phản hồi lại của Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên môi trường. Vậy kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra lại giúp tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!  Xem tiếp »

Đăng ký đo thửa đất

Nguyễn Thành Trung - xóm 10 Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất số 00652 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thắng địa chỉ Đội 2 thống nhất xã Tân Long trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên quang từ tháng 2/2022 đã nhận được điện thoại hẹn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức đo đạc cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.   Xem tiếp »

Yêu cầu việc trích đo thửa đất

Lâm Văn Thi - Xóm 2, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Tuyên quang từ ngày 5/04/2022 nhưng chưa nhận được thông tin để vào đi tách thửa cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.  Xem tiếp »