Gửi câu hỏi

Đã đăng ký trích đo thửa đất nhưng chưa có thông tin phản hồi của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trần Huyền Hảo - số nhà 59, tổ 7, phường Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Hỏi: Ngày 11/7/2022 Tôi đã đăng ký việc trích đo 02 thửa đất số AI 118210 và AI 118212 mang tên ông Ngô Đức Thắng và bà Trần Huyền Hảo. Địa chỉ thửa đất: Tổ 9, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang trên cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, đến nay 20/7/2022 chưa nhận được thông tin phản hồi lại của Trung tâm đo đạc Sở Tài nguyên môi trường. Vậy kính đề nghị quý cơ quan kiểm tra lại giúp tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn!  Xem tiếp »

Đăng ký đo thửa đất

Nguyễn Thành Trung - xóm 10 Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất số 00652 mang tên hộ ông Nguyễn Văn Thắng địa chỉ Đội 2 thống nhất xã Tân Long trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên quang từ tháng 2/2022 đã nhận được điện thoại hẹn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin chính thức đo đạc cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.   Xem tiếp »

Yêu cầu việc trích đo thửa đất

Lâm Văn Thi - Xóm 2, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang

Hỏi: Tôi đã đăng ký việc trích đo thửa đất trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Tuyên quang từ ngày 5/04/2022 nhưng chưa nhận được thông tin để vào đi tách thửa cho gia đình. Đề nghị các phòng ban có liên quan xem xét giúp gia đình.  Xem tiếp »

Đo đất

Hoàng Thế Vinh - Thôn Lảm Lượng, Tứ quận, Yên Sơn, Tuyên Quang

Hỏi: Cách Đây khoảng 15 ngày tôi cùng bác tôi ra UBND Xã Tứ Quận để đăng ký đo đạc đất nhưng đến nay chưa được đo vậy tôi hỏi đăng ký trong khoảng thời bao lâu thì được tiếp nhận và đo đạc?  Xem tiếp »