Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Thiên Sơn

Ngày 23 tháng 8 năm 2010, tại sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã diễn ra cuộc họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty TNHH Thiên Sơn, với nhu cầu xây dựng xưởng chế biến đá và dây chuyền sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn tại tổ 18, phường Nông Tiến, Thành Phố Tuyên Quang.

Miễn thuế quỹ phát triển đất

Theo Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế và giảm các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ Phát triển đất ...