,

Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Ngày 09/3, Sở tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang của công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trung Thành.