,

Hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyên Sơn Dương

Trong quá trình triển khai thực hiện Thiết kế - Kỹ thuật dự toán xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Sơn Dương, các đơn vị tư vấn đo đạc đã cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính gốc và bắt đầu triển khai công tác kê khai đăng ký và cấp Giấy chứng nhận theo kết quả đo đạc địa chính. Tuy nhiên hiện nay phương pháp thực hiện ở một số nơi chưa thống nhất và xuất hiện một số vướng mắc phát sinh ở cơ sở, dẫn đến tiến độ chậm.

Cấp Giấy chứng nhận nhà, đất: Vẫn chậm!

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 30/2012/ QH13 của Quốc hội về cấp Giấy ...