,

Điều chỉnh bất hợp lý trong cấp “sổ đỏ”

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã giải đáp thắc mắc liên quan đến tiến độ cấp “sổ đỏ” cũng như nghĩa vụ tài chính mà người dân phải thực hiện khi nhận “sổ đỏ”, điều đang bị cho là còn bất hợp lý.

Bất cập đất đai ngày càng đậm nét

Trình bày trước Quốc hội ngày 29/5 về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015), Bộ trưởng Bộ ...