Hội thảo Quốc gia “Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp

Sáng 17/10/2011 tại Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội thảo Quốc gia về "Nhà ở công nhân - Thực trạng và giải pháp".  

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong những năm qua, mặc dù thu nhập bình quân của người dân chưa cao, song Nhà nước đã có các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở phù hợp cho mọi tầng lớp dân cư cả khu vực đô thị và nông thôn, do vậy công tác phát triển nhà ở đã đạt được những kết quả quan trọng đáng khích lệ. Hiện diện tích bình quân đầu người trong cả nước đã đạt khoảng 17,2m2/người(tăng gần gấp đôi so với diện tích bình quân năm 1999 là 9,68 m2/người), bình quân mỗi năm xây dựng được hơn 70 triệu m2 sàn nhà ở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà ở cũng đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại cần phải khắc phục. Do vậy Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể để đầu tư phát triển nhà ở nhằm phấn đấu đến năm 2015 khoảng 50% số công nhân lao động có nhu cầu sẽ được đáp ứng chỗ ở theo như Nghị quyết số 18/NQ-CP và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.