Công bố Quy hoạch sử dụng đất cả nước năm 2020

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua tại Nghị quyết số 17/2011/QH13. Một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2015 và đến năm 2020 đã được Quốc hội quyết nghị như sau:

Hơn 99% dự án chậm tiến độ

Thông tin được ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch VFCEA đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu Hội thảo “Thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam – ...