TIN NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG

1. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua: Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng sang phía Đông. Nhiệt độ ...