,

Việt Nam với cam kết nói là làm

Tại Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28), Việt Nam truyền đi thông điệp "nói là làm" khi ...