TIN NẮNG NÓNG

Hiện nay (15/7), áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần sang phía đông nam.