TIN MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG

1. Diễn biến mưa 24h qua: Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Hiện nay, thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều ...