,

Việt Nam đáp ứng cam kết giảm tiêu thụ HCFC

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án Kế hoạch quản lý, loại trừ ...