,

Công ty Điện lực Tuyên Quang hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Từ 20h30 - 21h30 thứ bảy ngày 23-3 sẽ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất - một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền cho mọi người hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.