TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (26/7), các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34 độ.

TIN NẮNG NÓNG

Hôm nay (25/7), rãnh âp thấp có trục 25-28 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng ra phía Đông Nam.

TIN NẮNG NÓNG

Hôm qua (24/7), các khu vực trong tỉnh đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 35,2-36,0 độ.