Bản tin dự báo thời tiết đ​êm 01 ngày 02 tháng 12 năm 2023

1. Khu vực vùng núi phía Bắc (gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hoá, Na Hang, Lâm Bình) Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 22 độ C. Độ ẩm trung bình: 85 - 95%.