TIN NẮNG NÓNG

Hiện nay (28/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn duy trì.

TIN NẮNG NÓNG

Hiện nay (27/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn duy trì.

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm qua (26/7), các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

TIN NẮNG NÓNG

Ngày hôm nay (26/7), các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34 độ.