Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tiếp Tập đoàn Police (Ba Lan): Tạo điều kiện để Ba Lan chuyển giao công nghệ chế biến sâu quặng titan

Chiều 6/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã tiếp ông Eugeniusz Paprocki, Giám đốc Công nghệ - sản xuất – kỹ thuật - Tập đoàn Police (Ba Lan). Hiện Tập đoàn này đang có mối quan hệ với Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hà Nội để chuyển giao công nghệ chế biến sâu quặng titan tại Bình Thuận.