,

Tăng cường đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ TN&MT và Ngân hàng Thế giới

Tại buổi tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang khẳng định, sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới (WB) trong thời gian qua đã tạo điều kiện tốt để ngành TN&MT giải quyết nhiều vấn đề của ngành cũng như phát triển các sáng kiến nhằm sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên của đất nước.